СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Протокол с резултатите на учениците след проверка от областната комисия

 

                         
Име, презиме, фамилия декларация Клас Брой точки Училище Населено място Област
общо за задачи 1-10 общо за задачи 11-20 общо за задачи 21-24 за задача 25 за задача 26 Общо за ученика
1 Красимира Калоянова Красимирова да 1 21 8 5 0 0 34 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
2 Павлин Поленов Цветанов да 1 21 4 5 0 0 30 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
3 Даниел Василков Момчилов да 2 18 8 10 0 0 36 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
4 Алекс Анелиев Радков да 3 21 12 10 0 0 43 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
5 Кристалина Красимирова Веселинова да 3 27 8 5 0 0 40 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
6 Раян Тихомиров Рачев да 3 12 16 5 0 0 33 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
7 Мариян Георгиев Момчилов да 4 15 8 10 0 0 33 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
8 Николай Софиев Иванов да 4 6 4 5 0 0 15 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
9 Кремена Красимирова Рачова да 4 9 0 0 0 0 9 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин
10 Мартин Поленов Цветанов да 4 9 0 0 0 0 9 Св. Св. Кирил и Методий  Димово Видин