СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Необходими документи

           

  1. Заявление /по образец на училището/;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група /подава се в училище след 31.05.22 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Заявление за целодневна организация на учебния процес /по желание на родителите/;
  5. Заявление за ИУЧ - избираеми учебни часове /по образец на училището/;
  6. Заявление за избор на модул спортни дейности /по образец/