СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

Екип

 

 Ръководен екип:

 

Яница Георгиева – директор, 0896500908

магистър, начална педагогика

 

Полина Аспарухова - зам. директор учебна дейност, 0887042287

                                                                                             

 Педагогически екип:                 

 

                                                     

                                                                                      НАЧАЛЕН ЕТАП

 

                       УЧИТЕЛ                                                                                                                                                               ИМЕЙЛ

Весна Кирилова

учител – I клас                   

vesna.kirilova@edu.mon.bg

Галина Младенова

старши учител – II клас        

galina.iv.mladenova@edu.mon.bg

Живка Петрова

старши учител – III клас      

zivka.petrova@edu.mon.bg

Ели Цветкова                          

старши учител – IV клас     

eli.tsvetkova@edu.mon.bg

Малинка Стоянова

преподавател по английски език

malinka.ru.stoyanova@edu.mon.bg

Анелия Лилова учител група ЦОУД I - III клас  

Илия Петков

старши учител група ЦОУД II - IVклас

ilia.n.petkov@edu.mon.bg

 

 

 

                                                                                    ПРОГИМНИЗИАЛЕН ЕТАП

 

                   УЧИТЕЛ                                                        ПРЕПОДАВА                                                                                   ИМЕЙЛ

Татяна Младенова, старши учител

Български език и литература

tatyana.ml.spasova@edu.mon.bg

Малинка Стоянова, старши учител

Английски език

malinka.ru.stoyanova@@edu.mon.bg

Красимира Ваньова, старши учител

История и цивилизации, География и икономика

krasimira.va.andreeva@edu.mon.bg

Цветанка Георгиева, старши учител

 

Математика, Физика и астрономия, Информационни технологии

tsvetanka.pe.georgieva@edu.mon.bg

Полина Аспарухова, старши учител и ЗДУД

Биология и ЗО, Химия и ООС, Човекът и природата

polina.asparuhova@edu.mon.bg

Кристиян Вилиянов, учител

Физическо възпитание и спорт

kristiyan.viliyanov@edu.mon.bg

Татяна Илиева, старши учител

 

група ЦОУД – V-VII клас,

 

tatiana.m.ilieva@edu.mon.bg 

 

                                                                                          ГИМНИЗИАЛЕН ЕТАП

         

                                   УЧИТЕЛ                                                      ПРЕПОДАВА                                                                      ИМЕЙЛ

Татяна Младенова,старши учител

 

Български език и литература

tatyana.ml.spasova@edu.mon.bg

Малинка Стоянова, старши учител

Английски език

malinka.ru.stoyanova@@edu.mon.bg

Наташа Трайкова, старши учител

Руски език

 

Цветанка Георгиева, старши учител

Математика

tsvetanka.pe.georgieva@edu.mon.bg

Кристиян Вилиянов, учител

Физическо възпитание и спорт

kristiyan.viliyanov@edu.mon.bg

Красимира Флорова, старши учител

Икономически дисциплини

krasimira.florova@edu.mon.bg

Галина Младенова

Гражданско образование

galina.iv.mladenova@edu.mon.bg