СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

История

 

          Просвещението в гр. Димово започва през 1879 година. Още със заселването на Бързици било построено първото училище. Така започнало учебното дело в селището. Селото вече има училище и започва да дава своя принос във възраждането на своя край. Учебните занятия се провеждат в една класна стая. През периода до 1883 година училището се разраства и благодарение на доброволния труд на населението са построени нови учебни помещения и учебния процес протича в четири класни стаи. Училището съществува като начално до 1924 година, когато е разкрита първата прогимназиална паралелка. През 1945 година е построена част от съществуващата днес училищна сграда, вече със седем класни стаи. По-късно тя е разширена с  още  четири  класни  стаи  и  голям физкултурен салон. През 1963 година с доброволен труд на родителите и обществеността е построен вторият етаж на Основно училище “Кирил и Методий”.

От 15.09.2017 г.съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, училището от основно се преобразува в средно. След направено предложение на кмета на общината, взето решение от Общитски съвет- гр. Димово, становище на РУО Видин и предложение на експертна комисия в МОН, двете училища в града- Основно училище ”Св.св. Кирил и Методий” и Професионална гимназия по икономика се преобразуват в едно, с цел даване на възможност на учениците от град Димово и общината, както и ученици от съседните общини –Макреш и Белоградчик  да преминат обучение в трите степени на образоване в едно и също училище, близо до дома и при максимално добри материални условия.

Тази есен училището отвори врати за 144 път. През различни периоди от своето съществуване то е доказало своята роля на светилище и център на знанието и просвещението. Дало стотици хора на родната наука, икономика, спорт и други области на обществения живот, то и днес продължава да сее семената на знанието и човечността.

  Гордеем се с дългогодишни традиции, като едно от най–старите училища на територията на областта!