СУ Св. св. Кирил и Методий
Средно училище в град Димово

За училището

 

    Ние, в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ сме убедени, че основната цел на всяка образователна институция е да помага на своите възпитаници да постигнат компетентност. Компетентността е способност максимално ефикасно да използваш знанията и уменията си в конкретна ситуация, да разгърнеш потенциала си на човешко същество.

   Ние вярваме в потенциала на всяко дете и всеки ученик и смятаме, че да образоваш не означава да принуждаваш ученическите умове и да моделираш тяхното поведение, а да ги запознаеш с възможни начини за обяснение на света и живота без да им отнемаш правото да избират свободно, да им помогнеш да мислят критично, да бъдат съзидателни и отговорни, да правят информиран избор.

   Създаваме условия, в които всеки да открие и развие своите таланти и способности, уважаваме личностните различия и потребности на своите ученици и приемаме индивидуалния темп на самоусъвършенстване на всеки от тях.Помагаме на нашите ученици да се дипломират успешно, да придобият професия, да се превърнат в осъзнати личности, добри професионалисти и отговорни граждани.

  Образованието, както самият живот, е пътешествие заедно с другите и приветстваме всеки, който желае да започне пътешествието на знанието, уменията и успеха, да го направи заедно с нас.Вярваме, че успехът принадлежи на подготвените!

Заедно можем повече!